10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniska, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Följande lunchträff hålls onsdagen den 4 september.

10:ans bord har ingen specifik agenda. Aktualiteter och historia debatteras ivrigt. Den enda begränsningen är egna hälsoproblem. Här har vi noll-tolerans och person som talar om sina hälsoproblem bjuder de närvarande på en snaps.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Höstens övriga lunchdatum är:

  • september: 18.9
  • oktober: 2.10 och 16.10
  • november: 6.11 och 20.11
  • december: 4.12 och 18.12

Du bör anmäla dig till lunchen senast en vecka före. Maten betalas på plats.

Kontaktperson är Henrik Immonen (henrik.immonen@abilitasgroup.com)

Liknande evenemang

15.08.2024

Sommarseglats med segelfartyget Österstjernan och besök till Sjöfästningen Svartholm

19.09.2024

Bergen och Oslo – med Bergensbanen och Flåmsbanan

22.10.2024

Musikalen Moulin Rouge!