10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med!

Följande sammankomst är den 3.4 klockan 12.00.

Övriga träffar våren 2019 är:

april 17:e
maj 8:e och 22:a
juni 5:e

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Liknande evenemang

02.04.2019

Kriskommunikation

25.03.2019

Kinky Boots

27.03.2019

Temakväll: Valloner och järnbruk i Sverige och Finland