10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Nästa träff är den 5 februari klockan 12.00.

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

Övriga träffar våren 2020:

  • februari: 19.2
  • mars: 4.3 / 18.3
  • april: 1.4 / 15.4
  • maj: 6.5 / 20.5
  • juni: 3.6

 

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Liknande evenemang

10.02.2020

Behövs det en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusionsenergi?

05.02.2020

Peter Vesterbacka om innovationer

21.05.2020

A som i Armenien