10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Följande träff är onsdagen den 6 oktober.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Som ny deltagare önskar vi gärna att du presenterar dig kort vid lunchtillfället.

Följande träffar hösten 2021 är:

  • Oktober 20
  • November 3 och 17
  • December 1 och 15

Ingen förhandsanmälan behövs. Maten betalas på plats.

 

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Liknande evenemang

04.10.2021

Få nytta av dina nätverk i karriären

16.10.2021

Delta i utlottningen av en loge till Humpsvakars 60-års jubileum

30.12.2021

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker