10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med!

Följande sammankomst är den 20.2 klockan 12.00.

Övriga träffar våren 2019 är:
mars 6:e och 20:e
april 3:e och 17:e
maj 8:e och 22:a
juni 5:e

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Liknande evenemang

07.03.2019

Ens lite lugn i huset

12.03.2019

Säkerhet i hemmet

09.03.2019

Barnfest – Lille Prinsen