10:ans bord

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med!

Följande sammankomst är den 6.3 klockan 12.00.

Övriga träffar våren 2019 är:
mars 20:e
april 3:e och 17:e
maj 8:e och 22:a
juni 5:e

Kontaktperson är Lars Pawli (lars.pawli@gmail.com)

Liknande evenemang

14.05.2019

Resa till Vallonbruken, Sverige

05.09.2019

Resa till Svenska Pommern, Tyskland

07.03.2019

Ens lite lugn i huset