Ansökan till mentorprogrammet TFiX 2020-2021

Mentorprogrammet TFiX förenar yngre och äldre experter i arbetslivet

Behöver du en mentor som kan ge dig konkreta råd för hur du kommer vidare i karriären? 

En mentor inom TFiF:s och DIFF:s gemensamma mentorprogram TFiX kan hjälpa dig vidare.

Känner du att du har kunskap och erfarenhet som du gärna delar med dig? Eller har du tidigare deltagit i programmet som adept och nu känner dig färdig att träda in i rollen som mentor?

Ställ upp som mentor och dela med dig av din erfarenhet och yrkeskunskap till en yngre kollega samtidigt som även du lär dig nya saker om hur yngre tänker och beter sig på arbetsmarknaden.

Varje höst börjar nya mentorpar arbeta tillsammans. Efter en gemensam kick-off fortsätter paren sitt arbete enligt överenskommelse. Rekommendationen är att adepten träffar sin mentor ungefär en gång i månaden i åtminstone sex månaders tid.

Mentorprogrammet TFiX leds av en styrgrupp som kan hjälpa till med material och stöd vid behov.
Ansökningarna till mentorprogrammet TFiX är konfidentiella och behandlas inom styrgruppen.

Mentorprogrammet TFiX är:

 • en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF- och DIFF-medlemmar
 • medlemmar som frivilligt ställer upp som mentorer utan ersättning
 • konfidentiella möten mellan mentor och adept
 • ett mentorskap som gäller under en bestämd tid (= den pågående rundan)
 • ett mentorskap där det krävs aktivitet speciellt av adepten

Mentorprogrammet TFiX är inte:

 • en form av arbetsförmedling eller rekrytering
 • gratis konsultering
 • en möjlighet för mentorn att berätta gamla historier
 • till endast för ”karriärkometer”
 • en garanti för rätta lösningar
 • ett program som fritar adepten från eget ansvar

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap

Tidtabell för mentorrundan 2020-2021 som inleds på hösten:

 • anmälan är öppen
 • sista anmälningsdag söndag 13.9.2020
 • TFiX Kick Off måndagen den 12 oktober klockan 17.30 i Orfeus Lounge
 • programmet avslutas i april 2021