ASG:s Branschkväll ”Skogsindustrins framtid i Finland”

Skogsindustrin genomgår just nu en stor förändring. Den traditionella pappersmarknaden fortsätter att krympa, pappermaskiner stängs ner eller konverteras till kartongmaskiner. Samtidigt utvecklar bolagen hela tiden nya värdekedjor baserat på den förnyelsebara råvaran trä.
Under denna branschkväll får ni höra från 3 Stinor och Axlar vad som är på gång i deras bolag, hur de ser framtiden for den finska skogsidustrin.
Efteråt håller vi en liten paneldiskussion där även deltagarna får en chans att ställa frågor.
Välkomna!