Batterisystem för nya prosumenter på elmarknaden

I seminariet behandlas hur smarta nya batterisystem kan hjälpa till att stabilisera snabba förändringar både i konsumtion och produktion på den framtida elmarknaden. Snabb förändring i konsumtionen får vi till exempel om alla nya elbilar straks efter arbetsdagen kopplas till för laddning. Snabb förändring i produktionen får vi, om någon nätförbindelse faller bort eller om vindpusten går förbi. Det tar sin tid att starta upp en gasturbin. Vattenkraftens dammluckor rör sig långsamt. Batterier behövs.

Fingrid, Helen och VTT presenterar sina synpunkter genom att ställa upp i seminariet med vart sitt inledande 20 min. föredrag. Vi kan redan nu presentera följande preliminära underrubriker och föredragshållare. Efter varje föredrag blir det 10 min. tid till frågor och diskussion.

  • Upprätthållande av den kortsiktiga balansen mellan förbrukning och produktion i elsystemet (Anders Lundberg, Fingrid)
  • Sähkövarastojen käyttö paikallisesti osana kulutusta ja tuotantoa sähköjärjestelmän tukena (Kristiina Siilin, Helen)
  • Utveckling av effektiva batterisystem (Mikko Pihlatie, VTT)

Efter seminariet fortsätter vi med eftersnack och en matbit (15 €) på Tekniskas Salar.

Seminariet arrangeras av TFiFs avdelning för Energiteknik. Senare i höst har planerats ett uppföljande seminarium om minimering av koldioxidutsläpp från processindustrin samt långtidslagring av överloppsenergi från vindmöllor och solpaneler.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

25.11.2021

Teater: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten

26.08.2021

TFiF Golf 2021

29.12.2021

Mary Poppins på Svenska Teatern