Besök till Kakola avloppsvattensreningsverk

Kom med på TFiF Åboavdelningens besök till Kakola avloppsvattensreningsverk fredagen den 1 mars klockan 14.30.

Träff vid ingången som är på reningsverkets nedre gård klockan 14.20.

Vi får bekanta oss med reningsprocessen och ser hur det fungerar i praktiken. Inför besöket har vi fått vissa regler att följa:

  • man får ta bilder men på egen risk, fäller du något i bassängen går det inte att få tillbaka
  • guidens föredrag får inte spelas in
  • under besöket bör deltagrna bära signalväst och hjälm. Dessa får man låna på plats

Rundvandringen tar omkring 1 timme och vi promenerar ca 1 kilometer under besöket. Temperaturen i grottan är 16-18 grader så klä dig enligt det.

’Guidningen sker på svenska.

På gården till reningsverket finns det bara två parkeringsrutor så lämna gärna bilen annanstans eller använd andra transportmedel.

Det kostar inget att delta.

Sista anmälningsdag är den 27.2.

Välkommen med!

TFiF Åboavdelningen

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

23.03.2024

Barnens Teknikdag

04.03.2024

World Engingeering Day