DIAS-gillets höstexkursion

Onsdagen den 28 augusti åker vi på utfärd till Mjölö (Isosaari) utanför Helsingfors.

Program:
10:00
avfärd från Salutorget med Suomen Saaristolaiskuljetus Oy:s båt (avgångskajen till Mjölö ligger nära färjan till Sveaborg)
10:45
Guidad tur på Mjölö, längd ca 3-5 km. Vår guide är överstelöjtnanten i.a. skärgårdsguiden och fackpublicisten Jarmo Nieminen. Om vi är flera än 20 personer kommer vi att ha en extra guide. P.g.a. turens längd och terrängförhållandena rekommenderar vår guide inte turen för rörelsehindrade
14:00
Måltid på restaurang Rikaman Sali. Restaurangens skärgårdsmeny ingår i deltagaravgiften. Drycker betalas skilt
15.30
Återfärd till Helsingfors
16:30
Ankomst till Salutorget

Deltagaravgift:

  • TFiF/TEK-medlemmar samt deras avecer 65 €/person
  • Övriga 75 €/person

I avgiften ingår båtresa tur-retur, guidning och måltid (exklusive drycker).

Deltagaravgiften betalas in på kontot DIAS-kilta FI05 1309 3000 2026 22 senast den 23 augusti efter att man fått sin anmälan bekräftad.

Max deltagarantal 45 personer.

Anmäl dig till exkursionen senast måndagen den 19 augusti till adressen heidi.helin@tek.fi eller per telefon (09) 229 121.

Exkursionen är avsedd för såväl gillets medlemmar som deras avecer.
Anmälan är bindande och endast anmälda kan tas ombord på båten.

Som reseledare fungerar Risto Hautamäki, tfn. 040 511 7760

Läs mera om Mjölö här.