DIAS-gillets månadsmöte

TFiFs och TEKs pensionärer träffas regelbundet inom ramen för DIAS-gillet (Diplomingenjörernas och arkitekternas seniorer) som ordnar program i form av lunchmöten och exkursioner.

Välkommen till gillets föreningsmöte, månadsmöte, och föreningen DIAS-kilta ry / DIAS- Gillet rf’s konstituerande möte fredagen den 29 oktober klockan 12.00 på restaurang Tekniskas Salar i Helsingfors då vi lyssnar på ett föredrag där direktör Jyrki Ovaska UPM talar om Nya biobaserade möjligheter för skogsindustrin.

På årsmötet den 24.9. godkändes gillets nya stadgar (hittas här på finska). För att träda i kraft bör stadgarna bekräftas på ett därpå följande föreningsmöte. Vi håller alltså i början av vårt månadsmöte ett ”officiellt” föreningsmöte, där stadgarna förhoppningsvis slutgiltigt godkännes. Mötet är samtidigt ett konstituerande möte för föreningen DIAS-kilta ry – DIAS-gillet rf.

Anmälningar tas emot av Heidi Helin (heidi.helin@tek.fi eller tel. 09 – 229 121). Du kan anmäla dig i genast, dock senast den 22.10 klockan 16.00.

Om du inte ännu är med i gillet kan du kontakta Heidi och skriva in dig. Heidis kontaktuppgifter ser du ovanför i texten.

Höstens övriga träffar är inplanerade enligt följande:

  • fredag 26.11 klockan 12.00 f.d. generaldirektören Erkki Liikanen: Synpunkter på vår ekonomi
  • fredag 10.12 klockan 12.00 Lilla jul

Hjärtligt välkommen!

Heikki Kauppi
ålderman DIAS-gillet
040 504 1585 / hekakauppi@elisanet.fi

 

Liknande evenemang

27.10.2021

Öl-tasting med DYR på Fat Lizard i Otnäs

30.12.2021

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker

31.12.2021

Programarrangörens ABC och blankett för evenemangsinfo