DIAS-gillets månadsmöte

TFiFs och TEKs pensionärer träffas regelbundet inom ramen för DIAS-gillet (Diplomingenjörernas och arkitekternas seniorer) som ordnar program i form av lunchmöten och exkursioner.

Välkommen till gillets månads- och årsmöte, fredagen den 24 september klockan 12.00 på restaurang Tekniskas Salar i Helsingfors då vi håller årsmöte och lyssnar på ett föredrag där professor Jarno Limnell, Aalto universitetet talar om Cybersäkerhet.

Föredragningslista DIAS årsmöte 2021

1. Öppnande av mötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av protokollgranskare och rösträknare
5. Verksamhetsberättelse och resultaträkning för år 2020
6. Verksamhetsplan och budget för år 2021
7. Första behandling av stadgeändring samt registrering av gillet
8. Val av gillesråd för år 2021
9. Övriga ärenden
10. Avslutande av mötet

Anmälningar tas emot av Heidi Helin (heidi.helin@tek.fi eller tel. 09 – 229 121).
Du kan anmäla dig i genast, dock senast den 17.9 klockan 16.00. Avecer är även välkomna.

Om du inte ännu är med i gillet kan du kontakta Heidi och skriva in dig. Heidis kontaktuppgifter ser du ovanför i texten.

Höstens övriga träffar är inplanerade enligt följande:

  • fredag 29.10 klockan 12.00 Direktör Jyrki Ovaska UPM: Nya biobaserade möjligheter för skogsindustrin
  • fredag 26.11 klockan 12.00 f.d. generaldirektören Erkki Liikanen: Synpunkter på vår ekonomi
  • fredag 10.12 klockan 12.00 Lilla jul

Hjärtligt välkommen!

Heikki Kauppi
ålderman DIAS-gillet
040 504 1585 / hekakauppi@elisanet.fi

 

Liknande evenemang

30.12.2021

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker

31.12.2021

Programarrangörens ABC och blankett för evenemangsinfo

06.10.2021

Teater – musikalen Once på Lilla Teatern