Diskussion om takförening för Åbo Akademis tekniska alumner

Torsdagen den 16.2 klockan 18.00 ordnar ASG (Axels och Stinas Gamyler) ett info- och diskussionstillfälle.

Under tillfället presenterar vi alumnverksamheten samt dess utvecklingsplaner. Alla ASG, Datateknik samt Entech alumner är hjärtligt välkomna med för att lyssna på och diskutera planerna.

Tillfället ordnas på Teams och kräver ingen anmälan.

Anslut till mötet här