En introduktion till Power BI

Power BI är ett program och analysverktyg inom business intelligence och datavisualisering.

I webbinariet presenteras användargränssnittet

  • PowerBI desktop
  • PowerBI online

Vi lär oss importera data, skapa en visualisering och publicera rapporten. 

Föreläsare är Boris Isaksson, som sedan 1987 varit företagare och jobbat med adb-service, skolning, konsultering och applikationsutveckling.

Föreläsningen bandas, och länken skickas till alla anmälda i efterskott.

Observera att detta är en föreläsning med en demo. Under den korta föreläsningen finns inte tid för att hjälpa någon installera applikationen eller ta den i bruk, utan man kan via inbandningen återgå till presentationen senare, efter eventuell installation.

En engelskspråkig version av applikationen kommer att användas.

Presentationen görs via Zoom. Det kostar inget att delta.

Evenemanget ordnas i samarbete med Ekonomföreningen Niord.

 

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

13.04.2023

Skifte från ”soft law” till ”hard law”