Exkursion till Helens nya biovärmeverk i Nordsjö

Som ett led i att bli fossilfri har Helen under senhösten 2022 startat en ny CFB-panna för biobränslen.

Pannans värmeeffekt är 260 MW. Den årliga värmegenereringen är 1,5TWh. Pannan täcker 25 % av Helsingfors fjärrvärmebehov. Biobränsleeldningen reducerar CO2-utsläppen med 700 kt/a.

Bränslebehovet motsvarar ca 60 långtradarlass per dygn av flis, bark och spån.
Genom att kondensera vattenångan i rökgaserna erhålles en hög verkningsgras på anläggningen. Pannan är i dagsläget inte utrustad med turbin och generator för elproduktion men pannan är förberedd för att turbin och generator att dessa kan installeras senare.

Kom med och lär dig mera om CFB-tekniken och den nya anläggningen

Sista anmälningsdag 25.10.

Det kostar inget att delta.

13:00 (senast) träffas vi vid porten Vi träffas vid porten till kraftverket i Nordsjö

 

Lista över redan anmälda

 

 

Liknande evenemang

24.10.2023

Teater: Figaros bröllop

16.11.2023

Teater: Röda rummet

09.11.2023

Små modulära reaktorer och deras tillämpning i vår energiproduktion