Från inflationstryck till tillväxtoro

Placeringsåret 2023 har inletts med positiva toner. Både aktie- och räntemarknaden har stigit trots hoten och riskerna i marknaden.

Vinstförväntningarna ter sig fortfarande för höga, inflationshotet är inte bortblåst och räntenivån och elpriser tynger på konsumentens köpkraft. Marknadens fokus har dock skiftat från inflationshot till tillväxtutmaningar. IMF har nu som första större överstatliga instans justerat den globala tillväxten uppåt för börsåret 2023. Hur resonerar de? Sannolikt är detta ett recept för en volatil utveckling på kapitalmarknaderna under året.

Tanja Wennonen-Kärnä, som jobbar som aktiestrateg på Ålandsbanken, för in oss i ämnet och svarar på frågan om hur man ska se på de alternativ som står till buds på placeringsmarknaden idag onsdagen den 12 april på restaurang Tekniska.

Vi börjar med en lätt matbit klockan 17.00. Du får gärna ta med dig en familjemedlem eller kompis.

Det kostar inget att delta.

Sista anmälningsdag är 5.4.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Ekonomföreningen Niord.

Hjärtligt välkommen!

Kompetensutskottet inom TFiF och DIFF

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

15.05.2023

Färöarna – ett av världens mest fängslande resmål

04.04.2023

GMO och Etisk Genetik

13.04.2023

Träbyggande – material, skydd, underhåll och livscykel