Gruvindustrin – välfärdsskapare eller miljöbov?

I riksdagen är en ny gruvlag under behandling. Enligt regeringsprogrammet vill man med ändringarna förbättra miljöskyddet, säkerställa gruvindustrins verksamhetsförutsättningar och öka acceptansen och påverkningsmöjligheterna på lokalnivå.

Men hur närmar man sig dessa delvis motsägelsefulla mål i praktiken? Hur viktig är mineralutvinningen i Finland överhuvudtaget? Går nyttan till utländska investerare medan det negativa syns på vår egen bakgård? Hur mycket får vi påverka närmiljön för att nå klimatmålen? Vilken roll spelar materialåtervinning i sammanhanget?

Kom med och hör mera kring detta och ge dina egna åsikter under en temakväll i restaurang Tekniska. Som inbjudna sakkunniga deltar geologiprof. Olav Eklund, Åbo Akademi, Pekka Suomela,  VD för Gruvindustrin och professor Mari Lundström från Aalto-universitetet som forskat i återvinning av material.

Anmäl dig senast den 28.2. Du får gärna ta med en familjemedlem, kompis eller kollega.

Vi bjuder på en lätt matbit innan presentationerna kör igång.

Det kostar inget att delta.

Hjärtligt välkommen!

Etik- och miljöutskottet samt Seniorutskottet inom TFiF och DIFF

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

08.02.2023

Teater: Evigt ung

16.02.2023

AfterWork om 5:e generationens mobilnät 5G med TkD Heidi Himmanen

27.02.2023

Naziguld och evakuering av ester – Marcus Wallén presenterar sina böcker