Kickoff för mentorprogrammet TFiX 2024

Välkommen på kickoff för mentorprogrammet TFiX 2024-25!

Adepterna och mentorerna i årets omgång av TFiX träffas för att sparka igång mentorprogrammet.

Program

17.30- Smått ätbart serveras

18.00 Välkomna till TFiX!

  • Kort introduktion, styrgruppen för TFiX
  • Vägkost för mentorförhållandet, Jessica West, universiteteslärare i organisation och ledning vid Åbo Akademi och medförfattare till TFiX mentorhandbok.
  • Tid för adepten och mentorn att lära känna varandra och komma överens om ramarna för mentoreringen.

20.00 Programmet avslutas

Målsättningen med kickoffen är att adepten och mentorn träffas, lär känna varandra och kommer överens om sina fortsatta arbetssätt. Under kickoffen ges adepten också möjlighet att ytterligare förtydliga sina målsättningar och förväntningar inför mentorprogrammet.

Deltagande

Vi ser att det finns ett mervärde i att ses på plats och önskar därför att så många som möjligt deltar från Orfeus Lounge, Eriksgatan 2, Helsingfors. Ifall du av någon orsak inte kan eller vill delta på plats, finns det också möjlighet att delta på distans via Teams.

Anmälan

Anmäl dig till kickoffen senast söndag 6.10. Via blanketten kan du också anmäla ifall du inte har möjlighet att delta.

Varmt välkommen med!

Arrangör: Styrgruppen för Mentorprogrammet TFiX

Vid frågor, kontakta kansli@tfif.fi

Evenemanget riktar sig enbart till deltagare i mentorprogrammet 2024-2025. Du kan anmäla dig med som adept eller mentor via den här blanketten fram till och med 31.8.2024.
Om du vill veta mera om Mentorprogrammet TFiX är du varmt välkommen med på vårt digitala infotillfälle i 20.8 kl. 8.30-9.00.