Kom med och diskutera TFiFs strategi

Vet du vad som är på gång inom vår förening?

Har du önskemål om föreningens verksamhet?

Under år 2021 har en strategigrupp inom föreningens styrelse arbetat med frågor kring föreningens verksamhet. Vi har tittat på bl.a. hur verksamheten skall se ut, vad medlemskapet skall omfatta, kommunikationen inom föreningen, intressebevakning på svenska m.m. Vi har sett på vidareutveckling av nuvarande tjänster identifierade under strategiarbetet men även funderat på pilotprojekt och hur verksamheten skall se ut i framtiden.

Nu är det dags att presentera och tillsammans diskutera arbetsgruppens resultat. Kom med tisdagen den 22 mars och lyssna på vad som planeras och delta i diskussionen om föreningens framtid.

Evenemanget arrangeras i Orfeus Lounge men du kan även delta på distans via Teams.

Vi inleder klockan 16:30 med mat och kör igång diskussionen klockan 17.30. Evenemanget beräknas sluta klockan 19.00

Deltar du i Orfeus Lounge ber vi att du kommer minst två gånger vaccinerad och frisk. Observera att p.g.a. rådande restriktioner är antalet platser i Orfeus Lounge begränsat.

Hjärtligt välkommen!

TFiF styrelse

Lista över redan anmälda