Kvantmekanikens tolkningsfrågor – mycket väsen för ingenting?

Ofantliga mängder bläck har spillts på skriverier om hur man bör tolka kvantmekanikens formalism och de mest fantasifulla tankekonstruktioner framförs fortfarande. Detta trots att vi sedan cirka 40 år tillbaka har en på sunt förnuft och vanlig logik baserad modern version av Köpenhamnstolkningen, först utarbetad av Robert B. Griffiths, Murray Gell-Mann, James Hartley och Roland Omnès.

Claus Montonen presenterar grundtankarna i den här tolkningen och pekar ut fallgroparna i konventionella framställningar av kvantmekaniken.

Det kanske låter svårt, men som vanligt räcker det med nyfikenhet och intresse. Ta gärna med gäster, t.ex. familjens fysikintresserade ungdomar.

Vi börjar med en kaffe/te och något salt. Efter Claus’ presentation finns det ännu tid att föra diskussionen vidare.

Evenemanget är avgiftsfritt.

Ifall du har frågor om själva evenemanget kan du vända dig till Mona Grönstrand, i praktiska frågor kan du kontakta kansliet.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

25.09.2019

Teater: Äktenskapsgrejen

19.09.2019

Sandudds begravningsplats och Lappvikens sjukhus

21.09.2019

Gamylonz – ölorientering