Privatfinansierad fusionsforskning

 

Torsdagen den 10 februari träffas vi i restaurang Tekniskas Salar (Klubbsalen) för att höra Tomas Lindén, som är forskare och medlem i Compact Muon Solenoid experimentet vid CERNs LHC-accelerator samt laboratorieingenjör vid Forskningsinstitutet för fysik vid Helsingfors Universitet, berätta om privatfinansierad fusionsforskning.

 

Commonwealth Fusion Systems, General Fusion, Helion Energy, LPP Fusion,TAE Technologies, Tokamak Energy och ZAP Energy är några av bolagen som försöker utveckla fusionsreaktorer för kommersiell energiproduktion med ambitiösa tidsplaner.

Antalet privatfinansierade bolag som forskar i och utvecklar fusion har vuxit under de senaste åren. Den totala finansieringen till området har under de senaste åren ökat och uppgår nu till 2,4 GUSD. Några av företagen har stora traditionella energibolag som finansiärer, vilket är en helt ny utveckling. Vissa av bolagen utvecklar avancerade tokamak-reaktorer, medan andra använder helt annorlunda reaktortyper. Gemensamt för alla är att de försöker utveckla mindre och kompaktare reaktorer som är snabbare och billigare att utveckla.

 

Vi bjuder på en lätt matbit.

Evenemanget är avgiftsfritt.

Hjärtligt välkommen

Avdelning F

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

30.12.2022

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker

31.12.2022

Programarrangörens ABC och blankett för evenemangsinfo

17.02.2022

Mary Poppins på Svenska Teatern