Rotorsegel ger Norsepower vind i seglen samt ET årsmöte

Torsdagen den 29 november kommer DI Jukka Kuuskoski från Norsepower och berättar om vad ett rotorsegel är, om utvecklingsarbetet som ledde fram till en tekniskt hållbar lösning och ger exempel på några applikationer.

Föredraget börjar kl. 18.00, men Avdelningen för Energiteknik har sitt årsmöte kl. 17.00 innan det för alla intresserade.

”Norsepower Oy grundades 2012 med den ambitiösa målsättningen att utveckla ett ekonomiskt lönsamt rotorsegel med vilket rederierna utöver att spara pengar kunde minska avgasutsläppen.

Målsättningen i sig var inte unik då man inom handelssjöfarten länge försökt sig på olika typer av segel eller andra med vindkraft fungerande propulsionslösningar. Gemensamt för dessa lösningar har varit en blygsam effekt och sparpotential i förhållande till investeringarnas storlek samt opålitliga tekniska lösningar.

Norsepower har lyckats utveckla ett ekonomiskt och tekniskt sett väl fungerande rotorsegel vars egenskaper har testats grundligt på det av Bore ägda roro fartyget Estraden på Nordsjöns krävande förhållanden. Estraden har haft drivhjälp av Norsepowers rotorsegel över 3 år. I år försågs bilfärjan Viking Grace och Maersks tanker Pelican med rotorsegel. Installationerna utgör viktiga referenser för Norsepower. Större rotorsegel har installerats på nya typer av fartyg.”

Jukka Kuuskoski
CSO, Partner, Norsepower Oy

Föredraget börjar kl. 18.30 och är gratis, men de som vill får komma på en bit mat kl. 18.00 (15 €).

Lista över redan anmälda.

Liknande evenemang

28.11.2018

Musikalen Chess

15.12.2018

TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch

08.12.2018

Biljettutlottning: Chalmersspexet Geronimo – Helsingfors