Själö – från spätelskesjukhus till Skärgårdshavets forskningsinstitut

Fredagen den 12.8 bekantar vi oss med Själö i Åbolands skärgård som idag hör till Åbo universitets forskningsenhet Skärgårdshavets forskningsinstitut.

Vi träffas på Själö klockan 12.00 då vi går på en guidad rundvandring och bekantar oss med öns historia och den forskning som bedrivs där idag. Du tar dig till Själö med egen bil eller båt. Från fastlandet går det förbindelsetrafik till ön (eventuell avgift för denna betalar man själv vid ombordstigning).
Efter den guidade rundturen kan man avnjuta en bit mat på restaurang Själö (på egen bekostnad).

Deltagaravgift

  • 5 € per person.
    Du får gärna ta med en familjemedlem eller en kompis.

Med ryms max 30 personer och vi skall vara minst 15 anmälda för att exkursionen skall bli av.

Sista anmälningsdag 4.8. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Själö har präglats av en dyster historia. Under 1600- och 1700-talen vårdades patienter med lepra, tidigare så kallad spetälska, på sjukhuset på ön, där patienterna levde isolerade och utestängda från den övriga världen. Efter att spetälskan försvunnit från Finland placerades sedan mentalsjuka patienter på ön. Till minne av de som insjuknade i spetälska har man låtit bygga ett massivt träkors på kyrkans gravgård.

På 1900-talet lades mentalsjukhuset ned och byggnaderna övergick till Åbo universitets forskningsenhet Skärgårdshavets forskningsinstitut. På ön bedrivs idag aktiv och mångsidig forskning om ekosystemet i Skärgårdshavet och i Östersjöområdet, med målsättningen att bedriva långsiktig övervakning av havsmiljön.

Besökare på ön har fritt tillgång till huvudbyggnaden, som tidigare var mentalsjukhusets byggnad. På huvudbyggnadens korridor finns det även  ett enkel patientrum från mentalsjukhusets era. Detta rummet har förvarats i dess ursprunglig form.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

30.12.2022

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker