Skifte från ”soft law” till ”hard law”

Nya krav ställs på företag och dess beslutsfattare vad gäller hållbarhet, och ”policy” statements räcker inte utan företag bör visa på hur de har koll på e.g. mänskliga rättigheter i Kina. Det ställs omfattande krav på transparens och rapportering och ”fluffig” hållbarhetsdata jämställs numera med finansiell data.

Anna Romberg går igenom vad dessa krav betyder i förhållande till en mer ”traditionell” syn på företag och dess ansvar (gentemot aktieägare och finansiell lönsamhet).

Anna Romberg är ekonomie doktor och har en passion för etiska affärer. Under många år jobbade Anna på Telia och var bland annat ansvarig för det globala anti-korruptionsprogrammet och var involverad i förlikningsdiskussioner med både amerikanska och holländska myndigheter. Hon är medgrundare till det professionella nätverket Nordic Business Ethics och är medlem av koncernledningen på det ledande medicinteknikföretaget Getinge, där hon har ett globalt ansvar för juridik, compliance och styrfrågor.

Evenemanget arrangeras via Zoom. Det kostar ingenting att delta.

Evenemanger arrangeras i samarbete med Ekonomföreningen Niord.

Lista över anmälda

Liknande evenemang

18.04.2023

En introduktion till Power BI