Små modulära reaktorer och deras tillämpning i vår energiproduktion

Små modulära kärnreaktorer, SMR, är då de blir verklighet en fossilfri lösning för stabil men flexibel el och/eller värmeproduktion. Mycket forskning sker på området och många företag tycks vara intresserade av att vara delaktiga i utvecklingen.

Hur ser dagsläget ut vad beträffar utvecklingen av SMR? När byggs den första reaktorn? Vilken betydelse kunde de små modulära reaktorerna få i vår el-och värmeproduktion?

Den torsdagen 9.11.2023 ordnar Avdelningen för Fysik tillsammans med Avdelningen för Energiteknik en kväll som behandlar små modulära reaktorer och deras tillämpning.

Kvällens experter är:
Dr Ville Tulkki, Chef för avdelningen SMR technologies vid VTT, Finlands tekniska forskningscentral Ab.
”De små modulära reaktorerna, SMR, är mindre versioner av de traditionella kärnkraftverken. Med de små reaktorerna strävar man efter att utvidga kärnkraftens användning”. Ville Tulkki berättar om de små reaktorernas utvecklingsarbete i Finland och utomlands.

Jesper Marklund, ansvarig för affärsutveckling för ny kärnkraft i Sverige. Arbetar sedan i maj 2023 på Fortum, dessförinnan på Svenska kraftnät och Sweco med elmarknadsfrågor.
”Vi är mitt i en enorm omställning där bland annat industrins och transportsektorns elektrifiering ställer höga krav på kraftsystemet. Många prognoser visar på ett fördubblat elbehov i Norden. Hur ser Fortum på kärnkraftens roll och specifikt SMR i detta framtida energisystem? Vilka problem kan SMR lösa och vilka aspekter är viktiga att beakta i planeringen?”

Vi börjar med en lätt matbit klockan 17.30, experterna kör igång klockan 18.00.

Sista anmälningsdag 1.11.

Det kostar inget att delta.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

31.10.2023

Dismissal of CEO – does it help?

16.10.2023

Kryssning till Stockholm – Almgrens sidenväveri och Götbackskvarteren

10.10.2023

Bokpresentation: Sanningen är alltid större