Smutsiga vatten vid våra kuster

Östersjöns nedsmutsning har i stor skala påverkat havsmiljöerna vid Finlands kuster. Det har varit lätt att söka skyldiga till det på annat håll men den finska andelen vid kusternas närmiljöer har varit betydande!

Finns det ekonomiska och praktiska lösningar med hjälp av teknologi?
Frågorna om vattnens eutrofiering i nuläget och vilka åtgärder för att förbättra läget kan vi hoppas på, kommer att diskuteras med våra sakkunniga inledare i panelen:

  • Jan Ekebom / Miljöministeriet, inleder med faktauppgifter
  • Börje Öhman / fiskets problematik
  • Christina Gestrin / jordbrukets situation och politiken
  • Bernt Nordman / Natur och Miljö

Deltagarna i programmet ges goda möjligheter att föra fram sina egna iakttagelser av ”vattnen kring de egna knutarna”. 

Efter disussionen avnjuter vi en lätt kvällsbit med strömming.

Ingen deltagaravgift men för eventuella matdrycker (exkl. vatten, kaffe/te) betalas skilt.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

25.09.2019

Teater: Äktenskapsgrejen

19.09.2019

Sandudds begravningsplats och Lappvikens sjukhus

21.09.2019

Gamylonz – ölorientering