Symposium om Nytänkande hälsovård: teknik, utmaningar och vägar framåt

Tekniska Föreningens i Finland stiftelse arrangerar tillsammans med Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse ett symposium om artificiell intelligens och nytänkande inom hälsovård.

Symposiet ger en överblick över hur teknologisk utveckling med en bakgrund utanför den traditionella hälsobranschen utmanar definitioner av hälsa och verksamheten inom detta område. Den ”nya hälsobranschen” sträcker sig från datastyrd (”big data”) medicinsk forskning till infrastrukturen inom den offentliga hälsovårdssektorn, omfattande fortgående monitorering av patienter och utnyttjandet av internet för interaktion mellan läkare och patient. Inom självvård breder den teknologiska utvecklingen även ut sig genom det stora utbudet av allt från bärbar sport- och hälsoutrustning och applikationer för smarttelefoner till hälsorelaterade peer-to-peer (P2P) sociala media.

Symposiet presenterar dessa växande områden inom hälsovård med betoning på klinisk och självvårdspraxis.

Som TFiF- eller DIFF-medlem är du hjärtligt välkommen med.

Åhörarna får bl.a. bekanta sig med hur automation formar medicinsk forskning och det praktiska arbetet för läkare och om principerna för self-tracking och hur dessa kan stöda personliga hälsa och inlärning. Symposiet går på engelska.

Symposiet är gratis och riktar sig till en bred publik med de många olika föredragshållarna. Man behöver alltså inte vara specialist inom något område för att delta.

Du hitta programmet för symposiet här.

Du kan se vem som anmält sig till evenemanget här
(dessa personer har i samband med anmälan gett tillstånd till att deras namnuppgifter visas)

Liknande evenemang

15.12.2018

TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch

17.01.2019

Maria Brauns äktenskap

07.02.2019

Kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen