Tekniska Föreningen i Finlands årsmöte 2023

Tekniska Föreningen i Finland r.f. kallar till årsmöte tisdagen den 18.4.2023 klockan 17.30.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

Innan mötet, klockan 17.00, serverar vi en bit mat.

Du kan delta i årsmötet på plats i Orfeus Lounge alternativt på distans via Teams.

Du får gärna anmäla dig på förhand så att vi kan skicka ut korrekt information till deltagarna på förhand samt beräkna serveringen.

Mötesmaterial publiceras på webben närmare årsmötet.

Hjärtligt välkommen

Styrelsen

Lista över redan anmälda