Tekniska Föreningen i Finland r.f. – kallelse till ett extra föreningsmöte

Medlemmarna i Tekniska Föreningen i Finland sammankallas till ett extra föreningsmöte för andra behandlingen av stadgeändringen tisdagen den 21 maj 2019 kl. 17.30 på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

En lätt kvällsbit serveras före mötet kl. 16.30 – 17.30.

Förslag till stadgeändring 2019