TFiF & DIFF programverksamhet hösten 2021

Kom med och diskutera programverksamheten!

Vi arrangerar detta evenemang för att koordinera den kommande programverksamheten samt för att de aktiva skall kunna komma fram med sina önskemål, behov och synpunkter.

Tidigare under hösten skickade vi ut en förfrågan om programverksamheten till ansvariga för avdelningar, utskott och intressegrupper. Baserat på de svar vi fått och får kommer vi att diskutera behov, önskemål och idéer.

Frågorna som ställdes var:.

  • vilka är de behov som ni som grupp har för att arrangera evenemang?
  • hur ser ni på programverksamheten i framtiden?
  • finns det uppslag till evenemang som kan arrangeras gemensamt med andra grupper?
  • vilka evenemang har ni redan inplanerade?

Ett sammandrag av svaren ser du här

Du kan också kommentera dessa frågor i samband med anmälan om du vill

Inbjudan till detta evenemang har skickats ut till alla aktiva programmakare inom TFiF och DIFF men alla som känner sig hugade är naturligtvis välkomna med.

Observera att evenemanget arrangeras i Ingenjörer och ekonomer -huset i Böle i mötesrummet ”Tohtori”. Man kan även delta på distans.

Senare på hösten planerar vi även att arrangera ett tillfälle med en utomstående föreläsare om hybridevenemang – vad behövs och vad bör man ta i beaktande för att arranmgera ett lyckat hybridevenemang?

Lista över redan anmälda