TFiF Valmöte

Deltag i valet av TFiFs styrelse – var med och påverka!

Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallar till valmöte tisdagen den 26.11.2019 klockan 17.30 på restaurang Tekniskas Salar

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på nätet (tfif.fi) närmare valmötet samt delas ut på mötet.

Hur ser styrelsen ut?
Styrelsen består av ordförande, I vice ordförande och II vice ordförande samt fem (5) – åtta (8) övriga ledamöter. Av dessa övriga ledamöter skall två vara föreningens yngre medlemmar.

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år, förutom de yngre medlemmarnas mandatperiod som är ett år. Som sekreterare fungerar föreningens verksamhetsledare.

I år är det även ordförandeval eftersom sittande ordförande Pia Kåll avgår efter avslutad mandatperiod.

OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30

Efter mötet mingel med DIFFarna.

Anmälan är inte obligatorisk men du får gärna anmäla dig för att underlätta uppskattandet av servering.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

30.10.2019

Musikalen Pieni merenneito (Den lilla sjöjungfrun)

23.10.2019

Birger Carlstedts utställning Den Gyllene Katten på Amos Rex

24.10.2019

Var det bättre förr Åbokemist?