TFiF Valmöte 2020

Deltag i valet av TFiFs styrelse – var med och påverka!

Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 24.11.2020 klockan 17.30 på Tekniskas Salar

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på nätet (tfif.fi) närmare valmötet samt delas ut på mötet.

OBSERVERA att mötet  ordnas som ett hybridmöte, där du själv väljer om du deltar på plats i Tekniskas Salar eller virtuellt, och därför önskar vi att du anmäler dig på förhand så att vi kan skicka ut rätt information till respektive deltagare.

Om du deltar på plats i Tekniskas Salar ber vi att du kommer i god tid så att du hinner logga in i det elektroniska röstningssystem som vid behov kommer att användas under mötet. De som deltar på distans får skilda instruktioner.

Program

  • 16.30 matservering
  • 17.00 ber vi dig senast vara på plats i Tekniskas Salar
  • 17.30 börjar mötet.

Hur ser styrelsen ut?
Styrelsen består av ordförande, I vice ordförande och II vice ordförande samt fem (5) – åtta (8) övriga ledamöter. Av dessa övriga ledamöter skall två vara föreningens yngre medlemmar.

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år för ordinarie medlemmar och ett år för yngre medlemmar. Som sekreterare fungerar föreningens verksamhetsledare.

Lista över redan anmälda