TFiF valmöte

Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallar till valmöte tisdagen den 22 november.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som bl.a. val av styrelse, fastställande av verksamhetsplan och medlemsavgifter för år 2023.

Valmötesmaterialet publiceras närmare mötet här på webben och delas ut på mötet.