Träbyggande – material, skydd, underhåll och livscykel

Hur ser Träbyggandet ut i praktiken i Finland?

Nordtreat som arbetar för hälsosammare bostadsmiljöer genom att utveckla och leverera giftfria flamskyddslösningar för allehanda träprodukter, Eurofins som utför bland annat olika typer av storskaliga brandtester för byggnadsindustrin samt analyser av bygg- och rivningsmaterial och Carl-Eric Wilén, professor vid Åbo Akademi diskuterar material, skydd, underhåll och livcykel för träprodukter torsdagen den 13.4 i restaurang Tekniska.

Träbyggande främjas som ett led i regeringens spetsprojekt ”Fram för trä och nya skogsprodukter”. Under ledning av miljöministeriet genomfördes under åren 2017 – 2020 ett åtgärdsprogram för träbyggande. Även vissa byggbestämmelser revideras, t.ex. brandbestämmelser och byggnadernas tekniska krav i samband med markanvändnings- och bygglagen.
Trävaruindustrin hämtar också in exportinkomster. Värdet av exporten var ca 2,6 miljarder euro år 2015. Sågvaror har redan länge varit trävaruindustrins viktigaste exportprodukt.

Vi inleder med en lätt matbit klockan 17.30 och presentationerna kör igång 17.50.

Program
17.30 lätt matbit
17.50 Carl-Eric Wilén presenterar kvällens talare
18.00 Aki Borgentorp, VD Nordtreat – ”Åldersbeständighet och livscykel för flamskyddade träprodukter”.
18.30 Taru Huokuniemi, Senior Expert och Johanna Koskela, Accont Manager Eurofins – ”Reaction to fire testing of wood based construction materials”. (presentationen går på engelska)
19.00 Carl-Erik Wilén, professor Åbo Akademi:”Innovativ produktutveckling av tillsatsmedel skapar möjligheter för hållbart träbyggand”.

Sista anmälningsdag 5.4. Det kostar inget att delta.
Du får gärna ta med dig en familjemedelm, kollega eller kompis.

Nordtreat är en ledande tillverkare av biobaserade flamskyddsmedel för industriella byggprodukter. Nordtreats flamskyddsmedel har använts för att skydda mer än 1500 byggnader runt om i världen.

Eurofins Expert Services är en del av Eurofins företagsnätverk.
Vi erbjuder mångsidiga experttjänster, certifierings- och produktgodkännandetjänster samt testnings- och inspektionstjänster.
För att säkerställa produkternas kvalitet och säkerhet erbjuder Eurofins Expert Services Finland testning, certifiering och experttjänster till tillverkare, importörer och distributörer.
Vår expertis, våra metoder och vårt globala nätverk är tillgängliga för dig, oberoende av ditt företags bransch eller storlek.

Carl-Eric Wilén professor i teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi behandlar allmänt träkonstruktioners brandbeteende och vilka typer av flamskyddsmedel som används i träkonstruktioner samt isolering av hus.

Lista över redan anmälda

Liknande evenemang

04.04.2023

GMO och Etisk Genetik

05.04.2023

Arkitektgillets årsmöte / Påsk-(R)evolution!

30.12.2023

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker