07.10.2021

Kryptovalutor för dummies

Kryptovalutorna dyker allt som oftast upp i rubrikerna, vanligtvis då värdet på bitcoin varierar både snabbt och oöverskådligt, eller fungerar som betalningsmedel i olika utpressningssammanhang. Vad är då bitcoin, och vilka är de många andra kryptovalutor som finns på marknaden? Jonathan Aalto, kapital- och portföljförvaltare på Seligson, går i webbinariet igenom vilka kryptovalutor det finns, […]

Anmäl dig Läs mera
11.10.2021

Tips för MS Office – Excel I

På våren ordnades en serie korta introduktionstillfällen till olika nätbaserade program som kan vara till nytta för var och en, och eftersom tillfällena var populära, fortsätter vi nu med tips för Office-program. Du kan delta i alla, eller i den del som du har mest nytta av. Excel och PowerPoint är säkert välbekanta för de flesta […]

Anmäl dig Läs mera
20.10.2021 Webbinarium

Affärsetik i praktiken

25.10.2021 Webbinarium

Tips för MS Office – Excel II

19.11.2021 Webbinarium

Tips för MS Office – Excel III

19.11.2021 Webbinarium

Tips för MS Office – PowerPoint I

25.11.2021 Webbinarium

Tips för MS Office – PowerPoint II

30.12.2021 Bokbeställning

Nu kan du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker

31.12.2021

Programarrangörens ABC och blankett för evenemangsinfo