Medlemsavgifter 2019

Avgifterna uppgivna enligt årsavgift / månadsavgift

Medlemsavgift för TFiF ordinarie medlem i Norden
132.00 € / 11 €
Nedsatt medlemsavgift
Pensionär, nyutexaminerad samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan)
96,00 € / 8 €
Seniormedlem
96,00 € / 8 €
Medlemsavgift för äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem
64,80 € / 5,40 €
Medlemsavgift för arbetslös (baserat på ansökan)
64,80 € / 5,40 €
Medlem utanför Norden *)
24,00 € / 2 €
Yngre medlem

TEK-avgift (inkluderar IAET) **)
227,04 € / 18,92 €
Medlemsavgift i TEK (för företagare eller utlandsmedlem som inte kan höra till IAET-kassan)
152,04 € / 12,67 €
Medlemsavgift i TEK för utlandsmedlem (utanför Norden)
48,00 € / 4 €
Medlemsavgift i IAET-kassan för studerande och utlandsmedlem
75,00 € / 6,25 €

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (Gula Bladet eller Forum för ekonomi och teknik i pappersformat eller en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidningar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista.

**) TEK = Teknikens Akademikerförbund (arbetsmarknadstjänster).
Specialpris för TFiF-medlemmar. (TEK – fastställer medlemsavg. 23.11)
IAET = Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa.
Medlemsavgiften i TEK och i IAET läggs till TFiF-medlemsavgiften.

Ändringar i medlemskap bör göras skriftligt.
Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till.

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap görs skriftligt.

Nyheter

09.01.2019

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

17.12.2018

Bättre möjligheter till studier vid arbetslöshet

13.12.2018

Uppsvinget i ekonomin syns i diplomingenjörernas löner – medianlönen 4 900 euro i månaden