Medlemsavgifter 2019

Avgifterna uppgivna enligt årsavgift / månadsavgift

Medlemsavgift för TFiF ordinarie medlem i Norden
132.00 € / 11 €
Nedsatt medlemsavgift
Pensionär, nyutexaminerad samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan)
96,00 € / 8 €
Seniormedlem
96,00 € / 8 €
Medlemsavgift för äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem
64,80 € / 5,40 €
Medlemsavgift för arbetslös (baserat på ansökan)
64,80 € / 5,40 €
Medlem utanför Norden *)
24,00 € / 2 €
Yngre medlem

TEK-avgift (inkluderar IAET) **)
227,04 € / 18,92 €
Medlemsavgift i TEK (för företagare eller utlandsmedlem som inte kan höra till IAET-kassan)
152,04 € / 12,67 €
Medlemsavgift i TEK för utlandsmedlem (utanför Norden)
48,00 € / 4 €
Medlemsavgift i IAET-kassan för studerande och utlandsmedlem
75,00 € / 6,25 €

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (Gula Bladet eller Forum för ekonomi och teknik i pappersformat eller en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidningar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista.

**) TEK = Teknikens Akademikerförbund (arbetsmarknadstjänster). Specialpris för TFiF-medlemmar.
IAET = Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa.
Medlemsavgiften i TEK och i IAET läggs till TFiF-medlemsavgiften.

Ändringar i medlemskap bör göras skriftligt.
Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till.

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap görs skriftligt.

Nyheter

20.03.2019

Förslag till stadgeändring

06.03.2019

TFiF lottar ut tofsmössor bland första årets studeranden

06.02.2019

TekNatur projekttävlingens vinnare studerade psykiska sjukdomar och störningar bland ungdomar