Medlemsavgifter 2021

Avgifterna uppgivna enligt årsavgift / månadsavgift

Medlemsavgift för TFiF ordinarie medlem i Norden
135,00 € / 11,25 €
Nedsatt medlemsavgift
Pensionär, nyutexaminerad samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan)
99,00 € / 8,25 €
Seniormedlem
99,00 € / 8,25 €
Medlemsavgift för äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem
67,80 € / 5,65 €
Medlemsavgift för arbetslös (baserat på ansökan)
67,80 € / 5,65 €
Medlem utanför Norden *)
27,00 € / 2,25 €
Yngre medlem

TEK-avgift (inkluderar KOKO) **)
223,08 € / 18,59 €
Medlemsavgift i TEK (för företagare eller utlandsmedlem som inte kan höra till KOKO-kassan)
157,08 € / 13,09 €
Medlemsavgift i TEK för utlandsmedlem (utanför Norden)
51,00 € / 4,25 €
Nedsatt medlemsavgift TEK (nyutexaminerad)
79,08 € / 6,59 €
Nedsatt medlemsavgift TEK (föräldraledig, arbetslös)
30,00 € / 2,50 €
Medlemsavgift i KOKO-kassan för studerande och utlandsmedlem
66,00 € / 5,50 €

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (Gula Bladet eller Forum för ekonomi och teknik i pappersformat eller en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidningar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista.

**) TEK = Teknikens Akademikerförbund (arbetsmarknadstjänster). Specialpris för TFiF-medlemmar.
KOKO = Kassan för högt utbildade
Medlemsavgiften i TEK och i KOKO läggs till TFiF-medlemsavgiften.

Ändringar i medlemskap bör göras skriftligt.
Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till. Man kan inte retroaktivt ansöka om nedsatt avgift för tidigare år.

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap görs skriftligt.