Ansvars- och rättskyddsförsäkring

Både TFiF-medlemmar och TFiF-TEK-medlemmar har en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. Premien ingår i medlemsavgiften.

Ansvarsförsäkringen ersätter kostnader upp till 42 500 euro för personskador och kostnader upp till 17 000 euro för sakskador. Självrisken är 200 euro. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader upp till 5 100 euro i arbetsrelaterade ärenden. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.