Logo och grafiskt material

Logomaterialet får endast användas med tillstånd av TFiF.

I första hand används TFiFs logo i blått med text på höger sida och i andra hand används logon utan text. Vid behov kan båda versionerna av logon användas i svart eller vitt. Om du behöver logon i annat format, t.ex. som vektoriserad, kan du kontakta oss på kansli@tfif.fi.

Färgkoder för TFiF-blå

CMYK: 96 / 71 / 0 / 0
RGB: 17 / 79 / 160
PMS: 661 C
HEX: 114fa0

Logo som används i digitalt

Blå
TFiF-logo med text (pdf)
TFiF-logo utan text (pdf)

TFiF-logo med text (png)
TFiF-logo utan text (png)

Vit
TFiF-logo med text (pdf)
TFiF-logo utan text (pdf)

TFiF-logo med text (png)
TFiF-logo utan text (png)

Svart
TFiF-logo med text (pdf)
TFiF-logo utan text (pdf)

TFiF-logo med text (png)
TFiF-logo utan text (png)

Logo som används i tryck

Blå
TFiF-logo med text (pdf)
TFiF-logo utan text (pdf)

Vit
TFiF-logo med text (pdf)
TFiF-logo utan text (pdf)

Svart
TFiF-logo med text (pdf)
TFiF-logo utan text (pdf)