Medlemsavgifter

Din medlemsavgift bestäms av din karriärstatus och vilka tjänster du valt för ditt medlemskap.

Medlemsavgifterna fastställs årligen på valmötet i november. Avgifterna här nedanför gäller för 2024. Medlemsavgifterna för 2023 hittar du här.

 

TFiF eller TFiF-TEK?

TFiF-medlemskapet omfattar alla de tjänster, förmåner och evenemang som TFiF erbjuder. Som dubbelmedlem i TFiF-TEK får du dessutom tillgång till alla TEKs tjänster och evenemang, till exempel juridisk rådgivning, karriärservice och intressebevakning på arbetsmarknaden. TFiF-TEK-medlemmar har ett specialpris på TEK-avgiften.

Osäker på om du är TFiF- eller TFiF-TEK-medlem? Du kan enkelt kolla din status genom att logga in i medlemsportalen.

 

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna nedan gäller för 2024. Medlemsavgifterna för 2023 hittar du här.

Från och med år 2024 tillkommer en avgift på 5 €/faktura om du vill att vi skickar en papperfaktura per post för din medlemsavgift. E-fakturering av medlemsavgiften är avgiftsfritt. Läs mera om e-faktura.

Ordinarie medlemskap

Läs mera om ordinarie medlemskap här
 Per månad   Per år
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             30,25 €    363,00 €
TFiF (utan KOKO-kassan)             11,75 €    141,00 €

Nyutexaminerad (12 månader efter examen)

Läs mera om rabatten för nyutexaminerade här
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             20,60 €    247,20 €
TFiF-TEK företagare (utan KOKO-kassan)             15,35 €    184,20 €
TFiF (utan KOKO-kassan)               8,75 €    105,00 €

Gift eller sambo med en annan TFiF-medlem

Läs mera om rabatten för gifta/sambon här
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             26,75 €    321,00 €
TFiF (utan KOKO-kassan)               8,25 €      99,00 €

Företagare

Läs mera om medlemskap för företagare här
TFiF-TEK (utan KOKO-kassan)             25,00 €    300,00 €
TFiF (utan KOKO-kassan)             11,75 €    141,00 €

Utlandsmedlem

Läs mera om utlandsmedlemskap här
TFiF-TEK (inom Norden)             25,00 €    300,00 €
TFiF (inom Norden)             11,75 €    141,00 €
TFiF-TEK (utanför Norden)               7,00 €      84,00 €
TFiF (utanför Norden)               2,50 €      30,00 €

Arbetslös eller permitterad

Läs mera om nedsatt medlemsavgift här
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             13,90 €    166,80 €
TFiF (utan KOKO-kassan)               6,15 €      73,80 €

Nedsatt avgift på grund av familjeledighet, långtidssjukdom, studier, värnplikt eller övriga jämförbara orsaker

Läs mera om nedsatt medlemsavgift här
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             16,50 €    198,00 €
TFiF (utan KOKO-kassan)               8,75 €    105,00 €

Pensionär

Läs mera om ordinarie medlemskap för pensionärer här
TFiF-TEK (utan KOKO-kassan)             12,75 €    153,00 €
TFiF (utan KOKO-kassan)               8,75 €    105,00 €

Studerande (yngre medlemskap)

Läs mera om studerandemedlemskap här
 Per månad   Per år 
TFiF-TEK  gratis  gratis
TFiF  gratis  gratis
KOKO-kassan               5,25 €      63,00 €

 

Nedsatt medlemsavgift

Ifall du till exempel är arbetslös, permitterad, familjeledig, långtidssjukskriven eller studerande, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. Läs mera om nedsatta medlemsavgifter.

 

Betala medlemsavgiften i flera rater

Ifall du vill betala din medlemsavgift i flera rater behöver du övergå till e-faktura. Med e-fakturering kan du själv bestämma om du vill betala i 1, 4 eller 12 rater. Läs mera om e-faktura.

 

Gör ändringar i ditt medlemskap

Om du vill göra ändringar i din medlemstatus, till exempel övergå från yngre medlem till ordinarie medlem, ska du göra det skriftligt. Enklast gör du ändringar genom att skicka epost till vårt kansli på adressen kansli@tfif.fi.

Om du är TFiF-TEK-medlem ska du alltid vara i kontakt med TFiFs kansli när du gör ändringar i medlemskapet.

Om du vill avsluta ditt medlemskap räcker det inte med att lämna medlemsavgiften obetald. I så fall behöver du också kontakta kansliet och meddela att du vill avsluta medlemskapet. Vi återbetalar i regel inte medlemsavgifter som redan betalts.

 

Alla medlemskap

Intresserad?

Ta kontakt