Medlemsavgifter

Din medlemsavgift bestäms av din karriärstatus och vilka tjänster du valt för ditt medlemskap.

Medlemsavgifterna fastställs årligen på valmötet i november. Avgifterna här nedanför gäller för år 2022.

TFiF eller TFiF-TEK?

Här nedanför finns medlemsavgifterna för både TFiF-medlemskap och TFiF-TEK-medlemskap. TFiF-medlemskapet omfattar alla de tjänster, förmåner och evenemang som TFiF erbjuder. Som dubbelmedlem i TFiF-TEK får du dessutom tillgång till alla TEKs tjänster och evenemang, till exempel juridisk rådgivning, karriärservice och intressebevakning på arbetsmarknaden. TFiF-TEK-medlemmar har ett specialpris på TEK-avgiften.

Osäker på om du är TFiF- eller TFiF-TEK-medlem? Du kan enkelt kolla din status genom att logga in i medlemsportalen.

 

Studerande

Yngre medlem i TFiF eller TFiF-TEK

Medlemskapet i TFiF-TEK eller bara TFiF är gratis under studietiden.
Ifall du vill lägga till KOKO-kassan till ditt medlemskap kostar kassamedlemskapet 5,25 €/månad.

Läs mera om medlemskapet för studerande på den här sidan.

Ordinarie medlem

Medlemskap i TFiF-TEK 29,59 €/månad. Innehåller KOKO-kassans medlemsavgift.

Medlemskap i TFiF 11,25 €/månad. Innehåller inte medlemskap i KOKO-kassan.

Nyutexaminerade och medlemmar som är gift eller sambo med en annan TFiF-medlem får rabatt på medlemsavgiften. Läs mera  om rabatten här.

Läs mera om ordinarie medlemskapet på den här sidan.

Företagare

Medlemskap i TFiF-TEK 24,34 €/månad
Medlemskap i TFiF 11,25 €/månad

Medlemsavgifterna innehåller inte medlemskap i KOKO-kassan.

Läs mera om våra tjänster för företagare på den här sidan.

Utlandsmedlem

Om du är bosatt inom Norden:

TFiF-TEK-medlemskap 24,34 €/månad
TFiF-medlemskap 11,25 €/månad
Medlemsavgifterna innehåller inte medlemskap i KOKO-kassan.

Om du är bosatt utanför Norden:

TFiF-TEK-medlemskap 6,50 €/månad
TFiF-medlemskap 2,25 €/månad
Medlemsavgifterna innehåller inte medlemskap i KOKO-kassan.

Läs mera om medlemskap för dig som är bosatt utomlands på den här sidan.

Pensionär

TFiF-TEK-medlemskap 12 €/månad
TFiF-medlemskap 8,25 €/månad
Medlemsavgifterna innehåller inte medlemskap i KOKO-kassan.

Läs mera om medlemskapet för pensionärer på den här sidan.

 

Nedsatt medlemsavgift

Ifall du till exempel är arbetslös, permitterad, familjeledig, långtidssjukskriven eller studerande, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. Läs mera om nedsatta medlemsavgifter här.

 

Betala medlemsavgiften i flera rater

Ifall du vill betala din medlemsavgift i flera rater behöver du övergå till e-faktura. Med e-fakturering kan du själv bestämma om du vill betala i 1, 4 eller 12 rater. Läs mera om e-faktura.

 

Gör ändringar i ditt medlemskap

Om du vill göra ändringar i din medlemstatus, till exempel övergå från yngre medlem till ordinarie medlem, ska du göra det skriftligt. Enklast gör du ändringar genom att skicka epost till vårt kansli på adressen kansli@tfif.fi.

Om du är TFiF-TEK-medlem ska du alltid vara i kontakt med TFiFs kansli när du gör ändringar i medlemskapet.

Om du vill avsluta ditt medlemskap räcker det inte med att lämna medlemsavgiften obetald. I så fall behöver du också kontakta kansliet och meddela att du vill avsluta medlemskapet. Vi återbetalar i regel inte medlemsavgifter som redan betalts.

 

Alla medlemskap

Intresserad?

Ta kontakt