13.04.2023

Skifte från ”soft law” till ”hard law”

Nya krav ställs på företag och dess beslutsfattare vad gäller hållbarhet, och ”policy” statements räcker inte utan företag bör visa på hur de har koll på e.g. mänskliga rättigheter i Kina. Det ställs omfattande krav på transparens och rapportering och ”fluffig” hållbarhetsdata jämställs numera med finansiell data. Anna Romberg går igenom vad dessa krav betyder […]

Anmäl dig Läs mera
18.04.2023

En introduktion till Power BI

Power BI är ett program och analysverktyg inom business intelligence och datavisualisering. I webbinariet presenteras användargränssnittet PowerBI desktop PowerBI online Vi lär oss importera data, skapa en visualisering och publicera rapporten.  Föreläsare är Boris Isaksson, som sedan 1987 varit företagare och jobbat med adb-service, skolning, konsultering och applikationsutveckling. Föreläsningen bandas, och länken skickas till alla […]

Anmäl dig Läs mera