Rekommendera medlemskap

Värva en ordinarie medlem och få 50 € rabatt på din medlemsavgift. Det låter väl inte så dumt?

Kontakta gärna potentiella medlemmar bland vänner och bekanta och rekommendera ett medlemskap i TFiF – ett dynamiskt nätverk på svenska – för dem.

 

Varför skall du rekommendera någon att bli medlem?

Ju flera vi är, desto bättre kan vi påverka saker som är viktiga för oss TFiFare, vi kan erbjuda bättre tjänster och mera exakt information i frågor som berör medlemskåren.

Åt vem kan du rekommendera medlemskap?

Man kan bli ordinarie medlem i TFiF (TFiF-TEK) som utexaminerad diplomingenjör, arkitekt eller motsvarande examen i matematiska-naturvetenskapliga ämnen (ex. matematik, fysik, informationsteknologi och vissa linjer inom geologi).

Studerar man inom dessa områden kan man ansluta sig som yngre medlem. För rekrytering av yngre medlemmar betalas ingen belöning i och med att medlemskapet för dessa är avgiftsfritt.

Hur rekommenderar du medlemskap?

Vi vill inte att någon påtvingas ett medlemskap. Det är ett personligt beslut. En diskussion där man lyssnar och respekterar den andras åsikter är alltid viktig. Men – uppmuntra glatt en som tvekar eller berätta för en ovetande varför du tycker det lönar sig att vara medlem i TFiF (TFiF-TEK). Bakom länkarna hittar du närmare information om medlemskap samt medlemsförmåner och -tjänster. Kom också ihåg att medlemsavgiften i sin helhet är avdragsgill i beskattningen. TFiF informerar skattemyndigheterna om betalda medlemsavgifter.

Kom ihåg att be den du rekommenderat medlemskap för att uppge dig som rekommendator

I ansökningsblanketten för medlemskap finns det en fråga om man blivit rekommenderad medlemskap av en annan TFiFare. Be den som ansöker om medlemskap att fylla i ditt namn och din e-postadress (använd samma e-post som du har i din profil i medlemsregistret så behöver du inte skilt identifiera dig).

Länk till blanketten för ansökan om medlemskap

 

Hur får du din belöning?

Din belöning registreras i din profil efter att personen du rekommenderat medlemskap i TFiF alternativt TFiF-TEK har ansökt om ordinarie medlemskap och

  1. är kvalificerad för ordinarie medlemskap
  2. hen har inte varit TFiF (TFiF-TEK) medlem under det senaste året
  3. den nya medlemmen har betalt sin första medlemsavgift

Du kan som medlem under ett kalenderår få två rekommendationsbelöningar à 50€, d.v.s. max 100 € belöning då din rekommendation av medlemskap leder till nya ordinarie medlemmar i TFiF. Naturligtvis får du rekommendera medlemskap åt flera personer under ett år även om det inte resulterar i belöning.

Hur tar du emot belöningen?

Då en person du rekommenderat medlemskap åt har ansökt om att bli medlem och villkoren i föregående punkt uppfyllts samt hen uppgett dig som rekommendator registrerar vi inom en månad i din profil i TFiFs medlemsregister ett avdrag på 50 € från medlemsavgiften. Här är det viktigt att den nya medlemmen uppger dina kontaktuppgifter med den e-postadress som finns i portalen för att vi skall kunna identifiera dig. Har du redan betalt hela årets medlemsavgift dras belöningen av i följande års medlemsavgift. Betalar du i rater dras belöningen av i kommande fakturor tills det att hela belöningen använts.

När får du din belöning?

För ordinarie medlem registreras rabatten på medlemsavgiften inom en månad från att den person du rekommenderat medlemskap åt har betalt sin medlemsavgift.

 

Noggrannare villkor för belöning av rekommendator

  • Belöning fås för nya ordinarie medlemmar.
  • Den som rekommenderat medlemskapet belönas förutsatt att den nya medlemmen inte varit ordinarie eller yngre medlem i TFiF (TFiF-TEK) under det senaste året.
  • Den som ansöker om medlemskap har uppgett rekommendatorns namn och e-postadress i ansökningsblanketten med dennes medgivande.
  • Den nya medlemmen skall betala sin första medlemsfaktura innan belöningen registreras.
  • Den belönade skall själv vara TFiF (TFiF-TEK) medlem.
  • Max 2 belöningar à 50€ per kalenderår (totalt 100€).
  • TFiF-anställda kan inte få belöning.

Alla medlemskap

Intresserad?

Bli medlem