Ordinarie medlem

Ta del av vårt program och utnyttja våra medlemstjänster och förmåner som stöder dig i vardagen.

Du kan bli ordinarie medlem i TFiF ifall du avlagt diplomingenjörsexamen, arkitektexamen eller någon motsvarande matematisk-naturvetenskaplig universitetsexamen.

Som ordinarie medlem kan du välj mellan enbart TFiF-medlemskap eller TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassa)-medlemskap.

De aktuella medlemsavgifterna hittar du här.

Bli medlem redan idag – ett medlemskap lönar sig alltid!

 

Ordinarie medlemskap i TFiF

I medlemskapet ingår:

 

 

TFiF-TEK-medlemskap

Via oss kan du enkelt och smidigt bli medlem också i Teknikens akademiker TEK när du ansöker om medlemskap. Bli TFiF-TEK-medlem här!

Teknikens Akademiker TEK är TFiFs samarbetspartner som består av över 80 000 diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare och studerande i Finland. TEK erbjuder dig stöd i karriären, bevakar dina intressen i arbetslivet och stöder byggandet av ett hållbart välfärdssamhälle.

TFiF-medlemmar får ett specialpris på medlemsavgiften i Teknikens Akademiker TEK. Dessutom ingår medlemskapet i Kassan för högt utbildade KOKO i medlemskapet.

Som ordinarie medlem i TFiF-TEK får du:

  • Alla TFiFs medlemsförmåner och tjänster (se ovan)
  • Skydd vid arbetslöshet genom KOKO-kassan*
  • Rättsskydds- och ansvarsförsäkring för skador som uppstått i arbetet
  • Avgiftsfri juridisk rådgivning i arbetsrelaterade frågor
  • Lönerådgivning och lönerekommendationer
  • Karriärservice och stöd för jobbsökning
  • Tjänster och nätverk för företagare
  • Intressebevakning och påverkansarbete
  • Tidningen TEK-lehti
  • Aktuell information om förmåner, tjänster och arbetslivet i TEKs elektroniska medlemsbrev (på finska)

*I regel kan man ansluta sig till en arbetslöshetskassa och byta kassa bara då man förvärvsarbetar – men inte under en oavlönad period, som t.ex. moderskapsledighet, vårdledighet, permittering på heltid, arbetslöshet eller en lång sjukledighet. Om du är företagare behöver du också kontrollera ifall du ska ansluta dig till KOKO-kassan eller en företagarkassa. Läs mera om kassamedlemskap här.

 

Nyutexaminerad

Grattis till din examen!

Medlemskapet i TFiF erbjuder dig utöver ett enormt branschnätverk och en gemenskap på svenska även en mängd medlemsförmåner. Läs mera om medlemskapet för nyutexaminerade här.

 

FÖRETAGARE

Är du redan företagare eller funderar du på att starta eget? Läs mera om vilka tjänster som finns tillgängliga här.

 

Gästmedlemskap – är du på väg att flytta utomlands?

 

Som TFiF-TEK-medlem kan du vara gästmedlem i ett ingenjörsförbund i någon av de nordiska länderna.

En medlem som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet och betalar då normal medlemsavgift till TFiF-TEK. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren och medför samma medlemsservice som de ordinarie medlemmarna i mottagarlandet får.

Observera att gästmedlemskap inte automatiskt medför överföring till arbetslöshetskassan i mottagarlandet. Kontrollera alltid hur ditt medlemskap skall se ut.

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap vid TFiF skall kontakta sin hemorganisation.

TFiF-medlemmar ansöker om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett. Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här. Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

Alla medlemskap

Intresserad?

Bli medlem