Ordinarie medlem

Utnyttja en mängd förmåner och ta del av ett digert program.

TFiF-TEK & KOKO medlemskap

Som ordinarie medlem kan du välj mellan enbart TFiF-medlemskap eller TFiF-TEK och KOKO-medlemskap.

Som TFiF-TEK och KOKO-medlem innebär det i  praktiken att du får tre medlemskap till priset för två eftersom TFiF-medlemmar har ett specialpris på medlemsavgiften i TEK.
Via TFiF får du fortfarande gemenskapen, nätverken, evenemangen, tidningarna och förmånerna. Via TEK får du arbetsmarknadstjänster såsom juridisk rådgivning t.ex. då du skall underteckna ett arbetsavtal eller som företagare funderar på arbetsmarknadsfrågor, tillgång till lönetabeller för att kunna prissätta dig rätt på arbetsmarknaden, karriärtjänster och möjlighet att delta i TEKs evenemang. TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar är paketerat med medlemskap i KOKO-kassan, din försäkring ifall din situation på arbetsmarknaden skulle förändras.

Medlemskap i arbetslöshetskassan KOKO är en tilläggstjänst, som ger rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir du permitterad eller arbetslös

Som medlem i KOKO-kassan har du rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös, förutsatt att du varit medlem i kassan (=försäkrad) samt uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Medlemskapet är paketerat med TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar i TFiF.

I regel kan man ansluta sig till en arbetslöshetskassa och byta kassa bara då man förvärvsarbetar – men inte under en oavlönad period, som t.ex. moderskapsledighet, vårdledighet, permittering på heltid, arbetslöshet eller en lång sjukledighet. Studeranden kan också ansluta sig till kassan till exempel då de sommarjobbar eller utför praktik.

Ifall du flyttar utomlands är det viktigt att du kollar upp hur ditt kassamedlemskap skall se ut. Även då du återvänder utomlandsifrån och har hört till en kassa där ber vi dig kontakta oss på kansliet snarast.
Observera att föreningen inte automatiskt får information om kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

På kassans hemsida hittar du information om vad du ska göra om du blir arbetslös eller behöver utnyttja övriga kassaförmåner.

Företagare

Är du redan företagare eller funderar du på att starta eget? Läs mera om vilka tjänster som finns tillgängliga här.

Företagarnas arbetslöshetskassa

Företagare kan ansluta sig till Företagarnas arbetslöshetskassa (Yrittäjäkassa). Detta medlemskap går inte att ingå via TFiF.

Gästmedlemskap – är du på väg att flytta utomlands?

Som TFiF-TEK-medlem kan du vara gästmedlem i ett ingenjörsförbund i någon av de nordiska länderna.

En medlem som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet och betalar då normal medlemsavgift till TFiF-TEK. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren och medför samma medlemsservice som de ordinarie medlemmarna i mottagarlandet får.

Observera att gästmedlemskap inte automatiskt medför överföring till arbetslöshetskassan i mottagarlandet. Kontrollera alltid hur ditt medlemskap skall se ut.

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap vid TFiF skall kontakta sin hemorganisation.

TFiF-medlemmar ansöker om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett. Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här. Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

TFiF medlemskap

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en riksomfattande, svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen samt studerande. Medlemskåren uppgår till ca 4700 medlemmar av vilka ca 25% är studerande.

Medlemskapet i TFiF erbjuder dig utöver ett enormt branschnätverk och en gemenskap på svenska även en mängd medlemsförmåner såsom t.ex.

  • Evenemang av såväl kompetensutvecklande som social karaktär
  • Tidningar
  • Stipendier
  • Mentorprogrammet TFiX
  • Orfeus Lounge i centrum av Helsingfors
  • Förmånliga försäkringar
  • Banktjänster
  • Rabatter på olika tjänster

Inom föreningen finns det en mängd grupper som jobbar med olika projekt och evenemang. Är du intresserad av att delta i denna verksamhet kan du kontakta kansliet som hjälper dig att orientera rätt.

Du bestämmer själv omfattningen av ditt medlemskap.

TFiF finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär.

 

Nyutexaminerad

Grattis till din examen!

Medlemskapet i TFiF erbjuder dig utöver ett enormt branschnätverk och en gemenskap på svenska även en mängd medlemsförmåner.

Som nyutexaminerad övergår du till ordinarie medlemskap i TFiF ifall du är medlem sedan tidigare. Om du inte varit medlem tidigare kan du fylla i din medlemsansökan.
Under de 12 första månaderna från det att du blivit utexaminerad har du rätt till nedsatt medlemsavgift i både TFiF och TEK.

Du får gärna kontakta kansliet och meddela oss då du blivit utexaminerad så uppdaterar vi ditt medlemskap.

 

Alla medlemskap

Intresserad?

Ta kontakt