Arbetslöshetskassan KOKO

TFiF-medlem som ansluter sig till Teknikens Akademikerförbund, TEK, blir även medlem i arbetslöshetskassan KOKO.

Medlemskap i KOKO-kassan för ordinarie medlemmar

Anslut dig till arbetslöshetskassan KOKO (Korkeasti koulutettujen kassa, tidigare IAET ) via TFiF.

För ordinarie medlemmar i TFiF är medlemskapet i kassan paketerat med TEK-medlemskap.

Du kan bli medlem i KOKO-kassan om du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning. Däremot kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan om du till exempel är arbetslös, permitterad på heltid eller vårdledig.

Om du uppfyller förutsättningarna för medlemskap blir du medlem från och med den dag då din medlemsansökan har mottagits i KOKO-kassan. Det går inte att bli medlem retroaktivt. Du får en bekräftelse på att du har blivit medlem.

För medlemskapet betalar man alltid medlemsavgift oberoende om man jobbar eller lyfter understöd. Ansökan om medlemskap i kassan görs alltid skriftligt.

Läs mera om medlemskap i kassan här.

Då du är inskriven som medlem via TFiF administreras alla dina medlemskap via oss.

Du kan ansöka om medlemskap samt kontrollera ditt medlemskap i KOKO genom att logga in och se dina tjänster i medlemsportalen.

Enklast sköter du din kommunikation gällande inkomstrelaterad dagpenning med kassan via nättjänsten eKommunikation på kassans hemsida eller via Skyddad Tag Kontakt

Medlemskap i KOKO-kassan för studerande

Anslut dig till arbetslöshetskassan KOKO (Korkeasti koulutettujen kassa) via TFiF.

Du kan bli medlem i KOKO-kassan om du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning, och du kan också bli medlem i kassan om du sommar- eller deltidsjobbar under studietiden.

Om du uppfyller förutsättningarna för medlemskap blir du medlem från och med den dag då din medlemsansökan har mottagits i KOKO-kassan. Det går inte att bli medlem retroaktivt. Du får en bekräftelse på att du har blivit medlem.

För medlemskapet betalar man alltid medlemsavgift oberoende om man jobbar eller inte. Ansökan om medlemskap i kassan görs alltid skriftligt.

Läs mera om medlemskap i kassan här.

Du kan ansöka om medlemskap samt kontrollera ditt medlemskap i KOKO genom att logga in och se dina tjänster i medlemsportalen.

Enklast sköter du din kommunikation gällande inkomstrelaterad dagpenning med kassan via nättjänsten eKommunikation på kassans hemsida eller via Skyddad Tag Kontakt

Medlemskap i KOKO-kassan då du flyttar utomlands

Du kan åka utomlands och jobba samt söka jobb i EU-området utan att du förlorar din rätt till inkomstskydd för arbetslösa. Observera dock att regeln inte gäller i alla fall. Därför är det bra om du, innan du åker, noggrant läser informationen på KOKO-kassans webbplats om utlandsarbete och medlemskap i KOKO-kassa.

Ifall du har frågor kan du kontakta TFiF kansli.

Du kan kontrollera att ditt medlemskap i KOKO-kassan är ikraft genom att logga in och se dina tjänster i medlemsportalen.

Enklast sköter du din kommunikation gällande inkomstrelaterad dagpenning med kassan via nättjänsten eKommunikation på kassans hemsida eller via Skyddad Tag Kontakt

 

Alla tjänster

Intresserad?

Ta kontakt