KOKO-kassan för löntagare

Anslut dig till arbetslöshetskassan KOKO (Korkeasti koulutettujen kassa, tidigare IAET ) via TFiF.

För ordinarie medlemmar i TFiF-TEK ingår medlemskapet i KOKO-kassan.

Du kan bli medlem i KOKO-kassan om du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning. Däremot kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan om du till exempel är arbetslös, permitterad på heltid eller vårdledig.

Om du uppfyller förutsättningarna för medlemskap blir du medlem från och med den dag då KOKO-kassan har tagit emot din medlemsansökan. Det går inte att bli medlem retroaktivt. Du får en bekräftelse på att du har blivit medlem.

För medlemskapet betalar du alltid medlemsavgift oberoende om du jobbar eller lyfter understöd. Ansökan om medlemskap i kassan görs alltid skriftligt.

Läs mera om medlemskap i kassan här.

Då du är inskriven som medlem via TFiF administrerar du alla dina medlemskap via oss.

Du kan ansöka om medlemskap samt kontrollera ditt medlemskap i KOKO genom att logga in och se dina tjänster i medlemsportalen.

Enklast sköter du din kommunikation gällande inkomstrelaterad dagpenning med kassan via nättjänsten eKommunikation på kassans hemsida eller via Skyddad Tag Kontakt