Welcome to Tekniska Föreningen i Finland, TFiF

Tekniska Föreningen i Finland has about 4500 members and is the only association for swedish speaking MSc in engineering or architecture, or a corresponding degree in mathematics or natural sciences. The association has about 1000 student members.

Our web pages are for the moment only published in swedish.

Get to know us better by choosing the web page language to swedish

Nyheter

16/08/2018

Akava: En förhöjning av sysselsättningsgraden till 75% förutsätter åtgärder

17/08/2018

Arbetslösheten bland högskoleutbildade fortsätter att sjunka

20/06/2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför