Stipendier

Ansök om stipendium från TFiF för studier, praktik eller studieresor! Deadline 30.4 och 31.10.

Stipendier delas ut för fyra olika ändamål: studier, utbytesstudier, utlandspraktik och studieresor. Både yngre och ordinarie medlemmar kan söka om stipendier och ansökan är öppen två gånger per år.

Stipendiefonderna förvaltas av Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr. Stiftelsens ändamål är att inom den svenskspråkiga ingenjörs- och arkitektkåren i Finland verka för främjandet av teknikens, de tekniska vetenskapernas, industrins och byggnadskonstens utveckling.

Understöd för idrottsverksamhet

TFiF stöder också idrottsverksamhet, främst för lagsporter som TFiF-medlemmar utövar. Lag där majoriteten är TFiF-medlemmar och som t.ex. spelar handboll, volleyboll, innebandy eller fotboll kan ansöka om understöd för idrottsverksamhet.

Från och med år 2022 ändras ansökningsförfarandet för understöd för idrottsverksamhet. I fortsättningen beviljas understöd genom årliga samarbetsavtal med TFiF. Samarbetsavtalen görs upp för ett år i taget. Kontakta TFiFs studerandekontakt på din studieort för mera information.

 

Studier

Studiestipendier delas ut för att stöda och sporra studier inom tekniska och matematisk-naturvetenskapliga vetenskapsområden. Studier som leder till akademisk grundexamen (kandidat-, magister-, arkitekt- eller diplomingenjörsexamen) prioriteras i utdelningen.

Visa mera

Utbytesstudier

Stipendierna för utbytesstudier delas ut för att uppmuntra studerande att avlägga en del av sin universitetsexamen utomlands.

Visa mera

Utlandspraktik

Stipendierna för utlandspraktik delas ut för att uppmuntra studerande att göra praktik utomlands som en del av sina universitetsstudier.

Visa mera

Studieresa

Stipendierna för studieresa delas ut för att uppmuntra medlemmar att göra studieresor för att fortbilda sig eller som en del av sina universitetsstudier.

Visa mera

Intresserad?

Ta kontakt