Stipendier

Studier eller praktik utomlands? Studieresa? Idrottsverksamhet? Ansök om TFiF:s stipendium!

TFiF har ett flertal stipendier som både yngre och ordinarie medlemmar kan söka. TFiF delar ut stipendier för studier eller praktik utomlands, studier, studieresor och idrottsverksamhet.

Stipendier för studier utomlands

Är du studerande, medlem i TFiF och vill studera utomlands vid en utländsk högskola i minst fyra månader kan du ansöka om stipendium.

Stipendierna är avsedda att helt eller delvis täcka utgifterna för resekostnader till praktik- eller studieort utomlands.

TFiF ser också på uppgifter om praktikjobbet eller studierna; kostnader för resa och uppehälle, eventuella terminsavgifter samt tidigare praktik utomlands, tidigare år ansökta/erhållna stipendier från TFIF eller annat håll samt storleken på det ansökta stipendiet.

Stipendiaten bör senast inom en månad efter avslutade utlandsstudier lämna in en kort redogörelse över studieperioden samt bifoga en kopia av det utländska studieprestationsutdraget till TFiF:s styrelse. TFiF kan publicera reseberättelser på sin webb.
Om studierna utomlands inte blir av återbetalar stipendiaten hela stipendiesumman.

Stipendieansökningarna bör vara inlämnade senast den 30 april eller den 31 oktober.

Fyll i din stipendieansökan här
Kom ihåg att bifoga alla bilagor!

Om det finns godtagbara skäl kan också ansökningar som har kommit in senare under året beaktas. Ansökan bör dock göras före utlandsstudierna inleds.

Stipendier ur TFiF:s minnesfond

TFiF:s stiftelse förvaltar en minnesfond som delar ut stipendier från följande donationsfonder.
C Hausens donationsfond, Hyvinge fabriks Ab stipendiefond, John Stenberg seniors stipendiefond, Diplomingenjör Hugo Eklunds fond, Familjen Alex. Ärts Stipendiefond, Freywid Wegelius fond.

Stipendier delas ut för:
– Studier
– Studieresor
– Utlandspraktik
– Forskningsarbeten inom sanitetsteknik

1. Stipendierna delas ut till medlemmar i Tekniska Föreningen. Ansökningar kan göras av diplomingenjörer, arkitekter och studeranden.

2. Ansöker du om ett stipendium som delas ut för att stöda och sporra studier bör ansökan alltid motiveras.

3. Den som har fått ett stipendium för studieresor och utlandspraktik bör senast en månad efter avslutad resa lämna in en kort redogörelse över resan. TFiF kan publicera berättelsen på sin webb. Om resan inte blir av måste stipendiaten återbetala hela stipendiesumman. Ansökan om stipendium bör göras före resan inleds.

Stipendierna är avsedda att helt eller delvis täcka utgifterna för resekostnader till praktik- eller studieort utomlands.

TFiF ser också på uppgifter om praktikjobbet eller studierna; kostnader för resa och uppehälle, eventuella terminsavgifter samt tidigare praktik utomlands, tidigare år ansökta/erhållna stipendier från TFIF eller annat håll samt storleken på det ansökta stipendiet.

Stipendieansökningarna bör vara inlämnade senast den 30 april eller den 31 oktober.
Fyll i din stipendieansökan här

Understöd för idrottsverksamhet

TFiF har reserverat ett anslag på 1 700 euro för idrottsverksamhet, främst för lagsporter som TFiF-medlemmar utövar.
Lag som mest består av TFiF-medlemmar och som t.ex. spelar handboll, volleyboll, innebandy eller fotboll kan ansöka om understöd för idrottsverksamhet. Ansökningarna riktas till styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland. Närmare uppgifter ges av TFiF:s verksamhetsledare Annika Nylander.
Understöden lediganslås en gång per år.

Stipendieansökningarna bör vara inlämnade senast den 30 april.

Alla tjänster

Intresserad?

Bli medlem Ta kontakt