Stipendier för studier

Studiestipendier delas ut för att stöda och sporra studier inom tekniska och matematisk-naturvetenskapliga vetenskapsområden. Studier som leder till akademisk grundexamen (kandidat-, magister-, arkitekt- eller diplomingenjörsexamen) prioriteras i utdelningen. Studiestipendier delas också ut för forskningsarbeten inom sanitetsteknik.

Ansökan

Ansökan görs via en digital blankett som du hittar i medlemsportalen (bakom inloggning). Nästa ansökningsomgång är öppen under tiden 1.12.2023-30.4.2024.

Genom att ansöka om stipendium, tillåter du TFiF att få publicera ditt namn, din högskola, stipendiekategori och den beviljade stipendiesumman ifall du beviljas stipendium. Vi publicerar inga uppgifter om dig ifall du inte beviljas stipendium.

Utdelning av stipendier för studier

För att kunna beviljas stipendium för studier behöver du:

  • Vara medlem i TFiF
  • Lämna in en komplett ansökan inom utsatt tid. Ansökan skrivs på svenska.
  • Motivera din ansökan

I stipendieutdelningen beaktas bland annat:

  • Studieframgång
  • Föreningsaktivitet
  • Ändamålet för stipendiet
  • Tidigare beviljade stipendier

Beslut om beviljande av stipendium görs som en helhetsbedömning av ansökan. På grund av att föreningsaktivitet och studieframgång beaktas delas stipendier i regel inte ut till första årets studerande.

Vi meddelar dig per epost ifall du beviljats stipendium eller inte. Meddelandet skickas ut ca två månader efter att ansökningstiden löpt ut.

Stipendierna för studier delas ut ur TFiFs Minnesfond som består av följande donationsfonder: C Hausens donationsfond, Hyvinge fabriks Ab stipendiefond, John Stenberg seniors stipendiefond, Diplomingenjör Hugo Eklunds fond, Familjen Alex Ärts Stipendiefond, Freywid Wegelius fond, Åbergs fond, Zitting & Nybergs fond, Wärtsiläs publikationsfond och Hedboms fond. Minnesfonden förvaltas av Tekniska Föreningens i Finland stiftelse.

Redovisning av stipendier för studier

Beviljade stipendier för studier behöver inte redovisas.