Försäkringar och banktjänster

I medlemskapet ingår en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. Utöver det kan du teckna privata försäkringar till medlemspris eller använda dig av bankförmåner.

 

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Både TFiF-medlemmar och TFiF-TEK-medlemmar har en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. Premien ingår i medlemsavgiften.

Ansvarsförsäkringen ersätter kostnader upp till 42 500 euro för personskador och kostnader upp till 17 000 euro för sakskador. Självrisken är 200 euro. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader upp till 5 100 euro i arbetsrelaterade ärenden. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

 

Fennias försäkringsförmåner

 

Fennia erbjuder TFiF-medlemmar förmåner på hem-, fordons- och båtförsäkringar. För att höra mera om medlemsförmånerna och för att teckna försäkring kan du kontakta Fennias Kundtjänst tfn 010 503 8828 , mån-fre kl 9-16.30. Läs närmare om Fennias medlemsförmåner (kräver inloggning)

* Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min

 

 

Försäkringar och banktjänster (TFiF-TEK)

Om du är TFiF-TEK-medlem kan du också dra nytta av bland annat DanskeBanks bankförmåner eller Kalevas livförsäkringar till medlemspris.

Läs mera på TEKs webbsidor (på finska).

Alla tjänster

Intresserad?

Ta kontakt