Försäkringar och banktjänster

I medlemskapet ingår en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. Utöver det kan du teckna privata försäkringar till medlemspris eller använda dig av bankförmåner.

 

Utnyttja dina bank- och försäkringsförmåner

Bekanta dig närmare med dessa nedan.

Alla tjänster

Ansvars- och rättskyddsförsäkring

Både TFiF-medlemmar och TFiF-TEK-medlemmar har en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. Premien ingår i medlemsavgiften.

Visa mera

Fennias försäkringsförmåner

Fennia erbjuder TFiF-medlemmar förmåner på hem-, fordons- och båtförsäkringar.

Visa mera

Försäkringar och banktjänster (för TFiF-TEK medlemmar)

Om du är TFiF-TEK-medlem kan du också dra nytta av bland annat DanskeBanks bankförmåner eller Kalevas livförsäkringar.

Visa mera